Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN: 0984829575 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 2.6M
20:52 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
11:08 – 2.6M
19:2.7- 1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
10:2.8 – 2.4M
23:09 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 HÀ A EFESSOS WAVE 7.65 229.00 47,984 CL7 – FO CLUC – HL8 – CL6 X2               TR
2 03H30 05H00 TRƯỜNG STARDUST 13.5 229.02 44,275 FO – HL2 TR
3 07H30 08H00 TÙNG A ANH MEDI SERAPO 9.6 228.41 48,261 HL3.1 – CL7 CLUC – HL8 – CL6HT H2                X2
4 03H30 05H00 THANH A MISSY ENTERPRISE 10.1 181.16 20,992 HP3 – FO TR
5 17H00 HẠNH PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13468 B12 – FO CLUC – P X2               H5
6 10H30 12H30 SƠN MEGHNA PARADISE 6.0 189.94 30002 FO – FN4 NM8 X3     TL       X3
7 14H00 15H00 DUC CRYSTAL 123 1.8 23.80 90 F0 – CLUC H5     –         H2
8 17H00 CUU LONG PHU 20 7.0 112.00 5,379 HL1.4 – B12 P – CL6          H5 –     X3
9 14H00 15H00 CUU PTS HAI PHONG 02 6.3 99.90 3,166 F0 – HL H5  – H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PARADISE KAPETAN SIDERIS PATRIOTSHIP