Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI: 0987903066 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
15:08 – 3.7M
03:18 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
15:12 – 4.1M
02:25 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 4.5M
02:42 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 THẾ HIẾUB HAI NAM 68 3.5  79.8  1,599 PVOIL – F0 X1     –      H2
2 11H00 13H00 ANH CỬU HTK LUCKY 5.9 169.26 16,966 F0 – HL3.6 H5     –     TL
3 08H30 09H00 HẠNH DIAMOND STAR I 8.2 154.35 14,781 HP1 – F0 H2
4 15H00 TUẤT KIÊN A LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 H1 –         H5
5 11H00 14H00 BÌNH NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P H5     –     H1
6 06H00 CỬU TRUNG AKIMOTO 4.0 116.66 4,333 CL5 – F0 HG.H8 H8     –     TA
7 19H00 20H00 KIÊNA TRUNG LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3,779+140 F0 – HM TL
8 11H00 12H00 TRUONG HA B HOKUETSU USHAKA 7.21 210 49.186 F0  –   CL3 HL8.CL6.CL8 H5   –        X1
9 11H00 15H00 DUC KIEN B TRONG TRUNG 89 4.7 88,8 1.830 F0   –  HG H5            H2
10 19H00 23H30 TUNG D THANH PHAT 01 4,65 69,85 1.080 F0    –  CL1 TL            X1
11 18H00 HÀ B HIẾU B GENGHISKHAN 3.0 58 498 Cluc – CL5 H2     –     X1
12 23H00 THUẬN KIÊN B GENGHISKHAN 3.0 58 498 CL5 – F0 X1     –     TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
THE LOVING ND ARISTEIA