Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
21:02 – 2.0M
08:00 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 2.1M
09:00 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 2.5M / 15:25 – 2.4
08:43 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 NAM GLOBAL DREAM 10.4 153.78 20,395 HP2 – F0        H1
2 08H00 TÙNGD KIÊNB ROYAL 16 7.1 90.98 2,999 HG – F0 H1
3 09H00 10H00 B BMC CATHERINE 4.2 153.5 14,527 F0 – HG H1          H5
4 18H00 21H00 THANHB INDIGO CEFIRO 9.9 197 33,084 F0 – CL7 CL6.CL8.NM6 H5          X3
5 09H00 13H00 C TRUNG YU CHANG 128 5.5 114.8 5,839 F0 – CL5 HG.CL6 H1    H6      X3
6 12H00 NAM EVANGELIA D 7.0 199.9 34,570 F0 – HL1.1       H6.H1
7 03H00 HANH WOODGATE 5.6 169.37 17,025 F0 – HL3.5           H6 – H5
8 09H00 10H30 NAM CHAKRAVATI 11.74 189.9 30,822 HL3.3 – F0 H1
9 09H00 10H00 THẾ KIÊN B ROYAL 45 3.8 90.72 2,551 F0 – HG7.2 H1      –     TA
10 07H00 ĐỨC KHANH LINH 666 3.0 79.96 2,146 CL5 – HG X3     –       H1
11 18H30 20H00 THẠO NHA BE 09 6.6 105.97 4250 F0 – HL1.4 H5
12 23H00 QUYỀN TAN BINH 123 5.5 154.35 14743 F0 – HL3.4         H5
13 18H30 21H00 QUYỀN TUOJIANG 9.9 169.30 16949 HL3.1 – F0 H5 – H6.H5
14 23H00 23H30 HIẾU A OCEAN GOLD 11.4 185.74 26047 HP3 – F0 H1            H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LUCKY SOURCE HA DUONG CAPE EXCELSIOR NAVIOS AMBER