Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN : 0902190994 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
10:00 – 2.9M
23:09 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.1M
22:11 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
10:22 – 3.2M
20:13 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H00 THẮNG A GT ATHENA 8.0 199.96 41,320 F0 – CL3 HL8.NM6.CL6 H2 – TA – H5
2 04H00 05H30 TÙNG A GLORY ENERGY 14.5 255.27 64,123 F0 – HM2.4 HL TKV H5 – TA – H5
3 06H00 08H00 HƯNG YAO TU 12.7 199.89 31,060 FN4 – F0 NM8 X3 – TL – X3
4 11H30 THANH B HÀ B YOUNG HARMONY 10.6 206.06 36,259 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 H5 – TA – H2
5 06H30 07H30 LINH HPC FUTURE 4.1 179.90 20,767 CTAU 1 – SN TP2.ST1 X2
6 06H30 08H00 TIỄN LONG PHU 20 7.0 112.00 5,397 F0 – HL1.4 H2
7 07H30 THẠO PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6 TR      –     H2
8 06H30 08H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC H2 – TA –  H2
9 06H30 07H30 ĐỨC HIẾU B LONG TAN 19 3.6 91.94 2,989 F0 – HG H2
10 00H30 01H00 ANH NEW GOLD 9.85 167.20 15,884 HL3.6 – F0 H2
11 04H00 TÙNG D HD GOLD 3.9 91.94 2,995 CL5 – F0 HG X3     –      H5
12 00H00 HIẾU A ALCYONE I 5.5 181.9 27,986 HP4 – F0          TR     TR
13 21H30 22H00 KHOÁI W-PACIFIC 9.06 229.00 44119 HL2 – HL3.6 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KAPETAN SIDERIS PATRIOTSHIP