Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 30 tháng 6 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU TRỰC BAN HOA TIÊU : TĂNG VĂN THẾ
TRỰC BAN C1:
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:23:28 – 1.9M
Nước ròng:12:54 – 1.5M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:     –     
Nước ròng:14:11 – 1.8M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:   –  / 13:00 – 2.3M
Nước ròng:07:20 – 2.0M / 20:24 – 1.9M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 00H00 01H00 TÙNGD TRUNG ALL MARINE 09 5.3 84.24 1,992 F0 – PVOIL HG H5     H6     X3 TRỌNG TRUNG T66B
2 04H30 07H00 LINH POWER LOONG 13.4 234.98 50,617 F0 – HM2.4 H3 – H6 – H3 S&A T57
3 04H30 06H00 THUẬN VĂN HAPPY SKY 6.8 154.68 15,989 F0 – HG7.3 H3 – H6 – TL SUNRISE T59
4 04H30 05H30 NAM DINAH 6.6 184.33 23,353 F0 – HL1.3 H3 – H6 – H3 VIỆT HÀ T57
5 12H30 15H00 KHỨNG LONG TAN 239 10.0 169.03 16,764 HL3.6 – F0 H3 SUNRISE T57
6 04H30 08H00 KHỨNG BULAN 5.0 153.02 15,164 F0 – HP4 H3   H6   H3 HD MARINE T57
7 08H30 10H00 TÙNGA ANNA BARBARA 12.5 189.9 30,811 F0 – HL2 H5 – H6 – H5 ĐỨC THỌ T57
8 14H30 THẠO NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B125000 – F0 P TL     –     H3 VIPCO T59
9 14H00 MƯỜI VĂN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.HL8 TL     –     H3 VIPCO T59
10 12H30 14H30 CỬU PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 HL1.5 – B125000 P H3     –     TL VIPCO T58
11 12H30 14H00 TIỄN NHA BE 10 7.0 108 4,760 HL1.4 – B12 P H3     –     TL VIPCO T58
12 17H00 ĐỨC TRUNG ALL MARINE 09 3.6 84.24 1,992 PVOIL – F0 HG X2     –     TL TRỌNG TRUNG T66B
13 04H30 07H30 KHOÁI SFL KATE 7.8 189.95 32,964 F0 – HL1.2 H3 – H6 – H3 VOSA T57
14 00H00 HƯNG AC SINGAPORE 10.15 228.93 48,191 CL6 – F0 TM.HL8.CL6HT H5  H6    H5 VOSA T60
15 12H30 13H30 ĐÔNG THAI BINH 86 8.1 140.19 8,473 F0 – HG7.4 H3           TL HD MARINE T59
16 12H30 13H00 TUẤT LAN HA 8.5 136.4 8,216 HG7.4 – F0 H3 HD MARINE T59
17 22H00 HIỆU TRUNG THANG 66 7.8 109.98 4,380 XMTL – F0 H8 H8     H6     H3 NGOISAOMOI T61
18 22H00 TÙNG D THAI HA 8888 3.3 105.17 2,620 HG – XMTL H8 H2              H8 NGOISAOMOI T61
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X5 MR.SẢN
– Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH, TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR KHANH
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AGMEMNOM II KNOSSOS AOM FEDERICA MONT BLANC HAWK