Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU DUC THUAN,0982277788 MR MINH X2 – 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.4M
16:22 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
04:17 –  3.8M
15:53 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 THANG A BUNUN FORTUNE 8.25 179.9 23,281 F0     – HL3.7  TL
2 10H00 10H30 THẠO TONG YUN 6.1 99.7 3,317 F0       – CL5 HG  H2                X2
3 10H00 11H00 TRUONG BUNUN FORTUNE 8.25 179.9 23,281 HL3.7    – F0  H2
4 15H30 18H00 THANG B PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0    –   B12 P.CL6  H2              H1
5 13H00 TUNG A NAM MAGIC PEARL 9.6 199.91 40,324 CL2       – F0 HL8.CL8.NM6  X2    – TP – H1
6 11H30 12H00 HA A RED AZALEA 8.5 195.39 34,778 HL2    –    CL7 HL8.CL6  H1               X2
7 15H30 17H00 TRUONG AKIJ MOON 6.8 189.99 31,251 F0   –     HN1.2  H2  TP  T2  X2
8 20H00 21H00 BINH VIET HUNG 09 4,8 87,7 1,742 F0    –  PVOIL GD,68  H1              H2
9 13H00 15H00 CUONG C ETERNAL LUCK 7,2 185,74 26,071 F0       –  HM2,4  TL
10 13H00 14H00 HIỆU HONGYUN NO66 2,8 45,8 357 F0   –  CLUC  TL               H1
11 13H00 14H00 KHUNG YULONG 2,8 45,07 400 F0  –  CLUC  TL               H1
12 18H00 HIẾU PIJL GRACHT 7,5 168,6 17,644 HL7,3  –  F0  H1               H2
13 13H00 TUAT MILDER 3,0 53,5 980 CLUC –  CL1  H2               X2
14 20H00 21H30 DONG NHA BE 08 6,6 105 4.432 F0  –  HL  H1
15 23H30 HANH MILDER 3.0 50.58 980 CL1 – CLUC  X2               H2