Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
18:02 – 2.1M
06:48 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
17:22 – 2.2M
07:34 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
14:25 – 2.4M
07:00 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 THANH A HÀ B HEILAN CRUISER 12.8 189.99 33,044 F0 – HL3.1 H5 – H5
2 09H00 ĐỨC KIÊN B TRONG TRUNG 189 5.1 83.9 1,998 PVOIL – HG HG X2     –       H2
3 10H00 BÌNH HIẾU B MONTOK 7.3 111.29 7,320 XMTL – F0 H8.HG H8     –       H5
4 11H00 THANH A PETROLIMEX 11 10.0 175.9 25,400 F0 – B12 CLUC.P         H5 – H5
5 12H00 13H00 KHỨNG CỬU GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 F0 – XMTL HG.NM6 H2     –     H2
6 15H30 16H30 HƯNG SƠN HAO HUNG 666 7.0 195 36,801 F0 – CL6 CLUC.CL8 H5     –     X2
7 CANCEL 23H00 HIỆU TRUNG TIAN EN 6 4.5 109.9 5,533 HL1.3 – F0
8 23H3027/6 00H00 KHOÁI SINGAPORE EAGLE 10,5 199,90 36,331 HL3.1- HL3.3 H2
9 11H00 13H00 NAM ALPHA  PRUDENCE 10,00 292 91373 HN1.8   –   F0 NM8 X2 – TR – X2
10 12H00 HÀ B LIAN YIDA 2 HAO 4.5 154,50 14786 F0   –   HP3         H5
11 22H30 23H00 THẮNG B CỬU CHARLENE 9.79 169.93 17290 HL3.1TL – F0 H5
12 12H00 13H00 THANH B TRUE PATRIOT 12.3 291.8 92992 HM2.4 – F0 H2
13 17H00 THẾ KIÊN B THANH PHAT 01 3.2 69.85 1080 CL1 – HG X2     –     H2
14 19H30 20H00 TRUONG XIN HAI MING ZHU 9.0 189.99 29,862 HL1.1 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MERIDA
NAVIOS SYMPHONY