Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
12:05 – 3.2M
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 3.5M
CAM PHA TIDE TABLE
13:00 – 3.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 KHOÁI TWINKLE ISLAND 9.0 228.99 43,013 F0 – HL3.3 H5
2 05H00 06H00 HƯNG KIÊNA FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 F0 – CL1 HG.NM6 TP     –     X1
3 05H00 06H00 CHÂU HIẾUB HAI NAM 66 4.8 79.8 1,599 F0 – PVOIL HG TP     –     H2
4 09H00 10H00 SƠN SPIRIT 4.3 174.38 20,033 SN – C.TAU1 TP02.TP03.TP08 X1
5 09H00 THẾ TRUNG LONG TAN 168 6.96 91.94 2,684 XMHL – F0 CL6 H2     –    H5
6 11H00 ĐỨC KIÊNB QUAN YUAN 5 4.0 99.8 2,974 CL7 – F0 HG H2     –    H5
7 10H00 11H00 THẠO XH SPRING 6.0 139.3 7,457 F0 – CL7 HG.NM6 H5     –    X1
8 07H30 ĐĂNG KIÊNB HOAI SON 58 6.1 79.8 2,222 XMTL – HG H2
9 09H30 11H00 THẮNG A CAPE SANDRA 8.0 289.8 91,910 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TR – X2
10 10H00 12H00 NAM MP ULTRAMAX 2 7.1 199.9 36,286 F0 – HL3.1 H5
11 14H00 HANH HOAI SON 58 6.1 79.8 2,222 HG – F0 H2
12 CANCEL 12H30 KIEN A HOAI SON 58 6.1 79.8 2,222 HG – F0
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PYTHAGORAS KROUSSON