Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR HÙNG X3 : 0989433881
 HON GAI TIDE TABLE
01:01 – 2.4M
11:26- 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
– – -M
13:58  – 1.4 M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00- 2.9M
12:09 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 THẮNG A SPRING RAINBOW 10.5 199.90 36,467 HN2.1 – HN1.6            TL   X3
2 13H00 TIỄN VĂN NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P H2
3 14H00 ĐÔNG TUNG D PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P .CL8 H2
4 15H30 16H30 TRƯỜNG TARAKAN EXPRESS 7.6 215.40 54,588      F0 – CL6MF HL8 . NM6 . CL6 H5               X3
5 00H30 TÙNG D TRUNG LONE STAR 4.0 92 2,797 HG3 – F0 H5              TA
6 16H00 HIẾU B TRUNG AN JI 15 3.6 98 2,995 CL5 – F0 HG X3               H5
7 16H00 THANG A BINH HAO HUNG 666 9.3 195 36,801 CL6 – HL HL8.CL6.CL8 X3               H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI ROMA VIVA COSMOS SPRING RAINBOW AQUAGRACE