Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264689 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH: 0934248987 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.9M
06:46 –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
19:25 – 4.1M
06:33- 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.6M
07: 13- 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 THẮNG B NEW GOLD 5.50 167.20 15,884 FO – HL3.6 H1
2 05H00 07H00 CỬU KIÊN A NHA BE 11 6.6 109.60 4,552 FO – B12 HG H1    –      X2
3 07H00 BÌNH HIẾU B LONG PHU 20 5.8 112.00 5,379 B12 – FO CL6 – NM6 X2    –      H1
4 11H00 12H00 LINH GLOBAL DREAM 5.0 157.50 20,395 FO – HL3.4 H5
5 17H00 TIỄN KIÊN B KENYO 7.10 114.13 4,436 XMTL – FO HG – CL6 TL            H1
6 14H30 16H00 CHÂU RICHARD OLDENDORFF 14.2 260.00 65,976 FO – HM CL8 H1       TA
7 12H30 HÀ C HIẾU B ZHIDA 1 6.4 116.99 8,451 CL1 – FO HG – H8 H8    –      H5
8 19H00 20H00 NAM HƯNG FEDERAL IBERVILLE 10.5 199.98 35,832 FO – CL7 HL8 – NM6 – CL6 H5            X2
9 16H00 ĐÔNG XIN LIN HAI 16 3.7 127.98 7,880 CL5 – F0 HG.H8 H8     –   H1
10 11H00 12H00 MƯỜI BMC ENDORA 8.8 139.92 11,681 HL1.3 – F0 H5
11 18H00 THUẬN VINASHIP DIAMOND 5.0 153.5 14,397 F0 – HL3.5        H1
12 19H00 21H00 KHOÁI ARIES SUMIRE 6.5 199.92 36,762 F0 – HL2 H5
13 19H00 TÙNG A ETG AQUARIUS 7.6 228.9 44,140 CL7 – F0 CLUC.CL6.HL8 X1       H5
14 14H30 15H00 TUẤT PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HM1.5 – F0 H1         TA
15 17H00 19H00 HÀ A BI JIA SHAN 12.85 189.9 32,962 HN1.3 – F0 X2 – TR –  X2
16 19H00 TÙNG D THANH BINH 68 7.0 99.38 3329 HG – XMTL NM6 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MOLYVOS LUCK YUE DIAN 102