Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
05:12 – 4.0M
18:35 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
05:16 – 4.3M
18:35 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
06:03 – 4.5M
18:36 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 THANH B NEW VENTURE 10.2 190 32,505 F0 – HL1.1 H5
2 08H30 10H00 HƯNG GREEN BAY 7.0 209.99 43,954 F0 – HL1.2 TR
3 08H30 09H30 THẮNG B VINASHIP SEA 7.9 169.03 18,108 F0 – HL3.7 TR
4 01H00 02H00 TÙNG D PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 F0 – B12 P H2     –     H2
5 13H30 14H00 THANH A PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 HL1.4 – F0 H2
6 13H30 14H00 TUẤT VANDON OAK 3.5 100.7 4,560 F0 – HG7.3 H2      –     TL
7 08H30 11H00 HÀ A NEPTUNE STAR 5.5 159.94 15,073 F0 – HL3.5 TR
8 08H30 11H00 CHÂU MP ATLANTIC 5.5 157.5 13,713 F0 – HL3.6 TR
9 21H30 TRUONG PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B12 – HL1.4 P X1              H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8