Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HÒANG :  0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN: 0982277788 VŨ ĐÌNH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
06:00 -3.9M
18:15 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 -4.3M
17:49 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 TUẤT PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 FO – HM1.3 TL
2 06H00 KIÊN ĐỨC LONG TAN 168 8.00 91.94 8,542 CL1 – FO HG X2              H1
3 01H00 03H00 BÌNH FS BITUMEN NO. 1 6.2 105.5 4,620 F0  –  HM1.2 TL
4 04H00 05H00 HƯNG SƠN KN FOREST 4.6 189.9 32,376 SN  – FO TP02+03-HP008 X5 – TA – H1
5 05H00 06H00 THANH B HOKUETSU ACE II 7.3 210.00 43591 F0  –  HM2.1 H1 – TA  – H1
6 10H00 HẠNH TÙNG D LONG PHU 20 5.80 112.00 5,379 B12 – FO P – NM6 TR      –    H1
7 05H00 06H00 HÀ C TRUONG MINH OCEAN 7.7 136.40 8196 FO – HM1.4 H1 – TA – H1
8 09H30 10H00 THẮNG A NAM HAI NAM 82 11.9 189.99 30.046 HM2.3 – FO H1
9 01H00 03H00 HÀ A KHOÁI GLOBAL BRAVE 6.35 190.00 33226 HL3.7 – FO TL
10 14H00 14H30 MUOI TIEN PETROLIMEX 12 8,0 128.6 8,542 HM1.3  –  B12 P,CL6 H1    –  TR
11 18H30 19H00 DONG DUC FS BITUMEN NO.1 6,2 105.5 4,620 HM1.2  –  CL1 HG. H1   –    X5
12 16H00 THAO VIET HUNG 09 3,5 87,7 1742 HG  –    – F0 TR  –   H1
13 18H30 20H00 THANH B NAM HOKUETSU ACE II 7.3 210.00 43591 HM2.1 – CL5 HL8 – NM6 – CL6 H1           X5
14 18H30 20H00 HIỆU TRUONG AN 126 3.0 95.18 2702 FO – HN1.1 H1 – TA T2 – X2
15 18H30 20H30 KHOÁI VIET TRUNG 135 3.0 95.12 2917 FO – HN1.2 H1 – TAT2 – X2
16 23H00 23H30 HIẾU HTK LOTUS 9.9 169.26 16960 HL3.5 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HERORIC STRIKER HOANG SON SKY GUOYUN 82 QUEENLAND