Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HA B : 0961687555 DAO VAN KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 2.7M
16:00 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.1M
16:24 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 07H30 HƯNG SƠN SURABAYA EXPRESS 8.1 215.4 54,725 HM2.5 – CL5 HL8.NM6.CL8  H1        –      X5
2 05H30 THẮNG A NAM OAKGATE 7.16 199.98 34,255 CL5 – F0 HL8.NM6.CL8  X3     TA      H1
3 03H30 04H00 HÀ A HIẾU BELMONTE 12.74 225 43,068 HM2.3 – HL2  H1
4 03H30 04H00 THẮNG B VINASHIP SEA 9.9 169.03 18,108 HL3.6 – F0  H1
5 10H00 11H00 THANH B LINH ARABELLA 12.21 199.9 36,353 HL3.1 – F0  TL
6 10H00 11H00 CHÂU GLOBAL BRAVE 6.35 190 33,226 F0 – HM2.3  TL
7 09H00 TUẤT TIỄN NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P  TR               TL
8 07H00 09H00 BÌNH TÙNG D PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HM2.2 – B12 P.CL6  H1               TR
9 13H30 14H00 HẠNH TIỄN MY THINH 8.2 134.04 8,414 HL1.3 – F0  H1
10 20H00 21H30 TÙNG A QUEEN LAND 6.8 225 38,440 F0 – SD   H1 -TA.  H1
11 20H00 23H30 THANG A SON TOMINI TENACITY 7,0 199.9 36.415 HM1.2  –   CL7 CL8.NM6.HL8 H1     – TA   X2
12 22H00 KHOAI TUNG D AMMOS 5.1 169,37 17019 CL7   –  F0 HL.CL X5      -TA    H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HOANH SON SKY N.MAGELLAN II