Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
16:04 – 3.1M
04:58 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
16:09 – 3.3M
03:25 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 3.5M
02:51 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 10H00 THẾ TRUNG ALL MARINE 09 5.5 84.24 1,992 F0 – PVOIL HG H2 – TA – X2
2 06H00 08H00 TÙNG A THEMIS PETRAKIS 12.9 229 44,579 F0 – HL3.3 TA – H2
3 08H30 10H30 HƯNG HÀ B CAPELLA 4.8 174.38 20,058 F0 – C.TAU 2 TP3.TP8 H2 – TA – X1
4 04H00 05H00 KHOÁI ALPHA LOYALTY 10.8 225 40,033 HM2.4 – F0 TL
5 10H30 TUNG A WHITE KINGDOM 7.41 203.5 46,422 HP1 – F0         H2 – H2
6 12H00 12H30 HIẾU A PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 HL1.4 – F0 H5 – H5
7 14H00 HIẾU A MEDI ATLANTICO 11.3 199.98 34,049 HP3 – HL2         H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JABAL HAFIT