Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:0918636186  2ND. WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 4.3M
04:16 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 4.6M
04:31 – 0.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 3.9M
04:56 – 0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3013-7 00H00 CHÂU LINH FEDERAL SUTTON 7.5 189.90 24,196 F0 – CL3 HL8.CL6 TL     –     X3
2 12H30 QUYỀN THẮNG A NHA BE 08 5.0 105.00 4,432 B125000 – F0 P X3 – H6
3 08H00 CỬU TIẾN PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,540 B12 – HL1.4 P.CLUC X2     –     H1
4 14H30 THẮNG A QUYỀN PETROLIMEX 16 10.8 183.22 29,188 HM2.2 – B12 P.CLUC         H6 – X2
5 08H30 16H00 TRƯỜNG DIAVOLEZZA 14.11 240.06 51,147 F0 – HM2.4 CL8 H1 – H6 – H2
6 08H30 09H30 THANH A ELIM CHALLENGE 6.0 189.80 27,993 F0 – HL3.4 H1 – TL – H1
7 21H00 22H00 THUẬN LIAN YI DA 2 HAO 10.0 154.50 14,786 HP3 – F0 H1
8 16H00 TUẤT KIÊN HOANG PHUONG LUCKY 7.0 102.79 4,143 HG7.2 – F0 H1     TL
9 00H00 TÙNG D HIẾU B AEGIS ELITE 4.2 104.84 3,844 CL7 – F0 HG X3     –     H2
10 12H30 15H00 HÀ A MINERAL NINGBO 10.2 292.00 91,373 HN1.7 – F0 HLTKV X2 – TR – X2
11 12H30 15H00 THANH B XING SHENG 12.1 225.00 41,073 HN2.16 – HN1.7 X2 – TR – X2
12 05H30 07H00 THẠO THẾ TRUONG AN 06 6.9 95.12 2,917 HN1.8CM – HN1.4 NM8 X1 – TR
13 10H30 THẠO THẾ TRUONG AN 06 6.9 95.12 2,917 HN1.4 – F0         TR – X2
14 18H00 KIÊN SOUTHERN WEALTH 5.9 91.94 2,969 F0 – PVOIL HG         TL     X2
15 17H00 ĐÔNG ĐỨC TRUONG NGUYEN 18 3.0 91.80 2656 HG – XMTL H8 H1           H8
16 12H30 14H00 THẮNG B HẠNH PACIFIC TRADER 5.0 147.87 9957 FO – C.TAUCM ST01 – HC45 H2   H6     X3
17 18H00 TUẤT THAI HA 8888 3.2 105.17 2620 FO – HG            TL
18 21H00 23H00 HANH PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8,542 HL1,4   –   F0 H1
19 21H00 22H00 NAM PETROLIMEX 18 10.1 175,9 25,400 F0    –   HP H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUINING 10 CD HUEL VA MAPLEHARBOUR PANERGEN MINERAL NINGBO R. OLDENDORFF