Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 : ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 2 : LÊ THÀNH KÔNG CA 3 :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG
SĐT : 0984888966 SĐT : 0905691888 SĐT : 0918636186
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
ĐÀO TRUNG KIÊN MR MINH – X2
SĐT: 0984829575 SĐT : 0949868128
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG.
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 20H00 KHOAI TUNG A GEELY 9.55 158 13,625 HP3 – F0          H2
2 17H30 18H00 TUNG A KHOAI AFRICAN OASIS 10.7 199.98 35,834 HL3.3 – F0  H2   H2
3 11H30 QUYEN BINH VIET THUAN 198 7.9 133.98 6,951 XMTL – HL NM6.HG  TL     –     TR
4 11H30 14H00 TUAT MILDER 3.0 53.5 980 F0 – Cluc  H2 – TR – H2
5 11H30 12H00 CUONG C ATHOS 10.8 182.87 24,368 HL1.1 – F0  H2 – TR – H2
6 06H00 MUOI XIN ZHONG RUI 7 3.8 103.7 4,426 HG – XMHL GD68  H2
7  07H30 09H00 KHOAI THUAN MERIT 5.8 170 17,895 F0 – HN2.7  H2 H6 T2 X3
8  07H30 10H00 THẠO QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL G68  H2   H6   H2
9 05H00 HUNG PETROLIMEX 08 7.5 180 25,561 B12 – F0 P.CLUC  H2 – TR – H2
10  04H00 05H00 CUU BINH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6  TR          TL
11 09H30 10H30 PHAI HAI LINH 03 4.0 179.8 27,969 SN – CTAU HP1.TP2.TP3.H19  X5
12 08H00 BINH LAN BAO JIAN NI 3.8 71.37 1,517 CLUC – CL1  TL           X5
13 11H00 HIỆU SHIN HAI 388 3.2 53.6 486 CLUC – F0  H2 – TR – H2
14 04H00 07H00 SON THUAN HARMONY SOURCE 6.5 174.8 18,507 F0 – HL3.5  TR           H2
15 07H30 08H30 DANG GEELY 9.55 158 13,625 F0 – HP3  H2   H6   H2
16 10H00 LINH TRUMP SW 5.2 139.92 11,743 CL5 – F0 HG – GD68  X5 – TR – H2