Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 3.9M
04:58 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 4.1M
04:43 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
17:28 – 4.4M
04:45 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 TUẤT LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 B12 – F0 P.NM6 X2 – TL – H1
2 07H00 08H00 HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HM2.3 – F0 TL     –     H1
3 12H00 TRƯỜNG BK ALICE 13.4 228.96 44,737 F0 – HL2         TL – H1
4 12H30 14H30 ĐĂNG ORIENTAL HERO 9.7 158.5 15,438 F0 – HM2.6 H1   TL –  H1
5 07H00 10H00 TRƯỜNG NORD ANDROMEDA 13.3 229 44,732 F0 – HL3.3 TL – TL
6 12H30 13H30 HƯNG MINERAL BRUSSEL 13.26 297.8 92,079 HM2.6 – F0 H1
7 15H00 HƯNG MINERAL BRUSSEL 13.26 297.8 92,079 F0 – HN1.7 HL TKV          TR – X2
8 12H30 14H00 TÙNG D THẾ QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H1     –     X2
9 07H00 08H00 QUYỀN MINH KHANH 888 3.6 106.00 4295 F0 – HG7.2 TL     –      H1
10 14H00 15H00 TRƯỜNG GOLDEN BRIDGE 4.0 176,82 19,717 CTAU1  –  SN ST01.HC43.CL15 X2
11 12H30 17H00 MƯỜI LONG PHU 10 7,0 112,35 5.184 F0 – B12 P.NM6 H1 – TL – X2
12 12H30 16H00 THANH B CHENG KAI 6,6 189,80 27,992 F0 – HL1.3 H1 – TL – H1
13 16H30 THẠO AODH NA MARA 3.5 14.95 59 DTHL – F0 H2   –      H1
14 20H00 21H00 THUẬN TRUONG MINH OCEAN 4.7 136.4 8,196 F0 – HG7.3 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NING JING HAI