Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
13:05 – 2.6M
02:16 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 2.9M
01:12 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
14:09 – 3.4M
00:13 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 HIỆU PHC MARITIME 6.9 100.64 6,181 CL1    – F0 HG X3    –     H2
2 10H00 12H00 HÀ C TIỄN BRAHMAN EXPRESS 6.0 133.39 7,727 F0 – CL1MF HG.NM6 H2 – TP – X2
3 06H00 07H00 CỬU KENYO 5.2 114.13 4,463 F0 – XMTL HG.H8 H1 – TP – H8
4 07H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC X3     –     H1
5 10H00 12H00 THẮNG A RUI NING 10 12.7 190 32,493 F0 – FN4 NM8 H2 TP TR X3
6 06H00 07H00 HÀ A AQUATONKA 12.0 292 93,789 HM2.6 – F0 H1 – TP – H1
7 12H00 13H30 ĐÔNG HAI NAM 19 5.1 94.25 2,734 HN1.4 – F0 X3 – TR
8 01H00 THẠO THẾ TRUONG AN 19 2.4 82.3 2,131 HN1.4 – HN1.8CM NM8         TR   – X2
9 10H00 16H00 KIÊN THẾ LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3,779+140 F0 – HM1,5 H2
10 10H00 10H30 TUẤT HIẾU B HAI LONG 27 5.8 89.9 2,100 HM1.5 – F0 H2
11 11H30 TUẤT HIẾU B HAI LONG 27 5.8 89.9 2,100 F0 – HN1.1         TR
12 15H30 TUẤT HIẾUB HAI LONG 27 5.8 89.9 2,100 HN1.1 – F0         TR   – X3
13 17H00 19H00 TRƯỜNG ZHENG ZHI 12.53 229.03 43,951 F0 – HL3,3 TL
14 21H00 22H00 THĂNG B PEACE STAR 4.0 157.79 13,865 F0 – HM1.3 H1  –  TP- H1
15 15H30 ĐÔNG HAI MINH 09 7.2 86.2 2,544 HN1.8CM -HN1,2 NM8         TR
16 14H00 TUẤT HIẾU B TRUONG AN 19 5.9 82.3 2,131 HN1.8CM – HN1.4 NM8         TR
17 17H00 20H00 LINH XIN CHUN XIAO 9.0 189.99 29,304 HL3.1 – F0 TL
18 17H00 17H30 MƯỜI LIAN YI DA 2HAO 8,0 154.5 14786 HL3,3  –   HP3 TL
19 19H00 TUẤT TRƯƠNG AN 19 5,9 82.3 2,131 HN1,4  –  F0        TR  –   X3
20 18H00 ĐÔNG HAI MINH 09 7,2 86,2 2,554 HN1,2  –  F0         TR     -X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD HUEL VA ZHE HAI 169 SWEET IRINA MINERAL NINGBO S. OLDENDORFF