Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966  2ND. WATCH; LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CUỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ: 0987519025 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
13.00 : 2.4M
04:03 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
13:27 – 2.9M
04:00 – 1.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
12:17 – 2.1M
02:54 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 06H00 HẠNH THẠO FENG DA 5.50 122.00 5,628 FO – CL6 HG – H8 TL            X2
2 08H00 ĐÔNG TIỄN TONG CHENG 701 4.60 112.80 5,092 CL7 – FO HG – H8 X2            TL
3 13H30 15H00 NAM XIN CHUN XIAO 9.80 189.99 29,304 FO – HL3.1 H1 – TP – H1
4 09H00 10H00 QUYỀN PACIFIC EXPRESS 4.8 128.50 8,333 CTAU1CM – CTAU2 ST01 – HC43 X2
5 21H30 22H00 THANH B SOPHIE OLDENDORFF 11.79 240 61,150 HM2.3 – F0 H2
6 23H30 THẠO THẾ HAI MINH 09 3.5 86.2 2,544 HN1.2 – HN1.8CM NM8        TR
7 18H30 22H00 THẠO THẾ HAI NAM 19 5.1 94.25 2,734 HN1.8CM – HN HLONG TKV X2 – TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CD HUEL VA ZHE HAI 169 SWEET IRINA MINERAL NINGBO S. OLDENDORFF