Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LE THANH CONG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
22:17 – 2.4M
11:20 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
23:28 – 2.6M
09:52 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE

09:21 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H00 KHỨNG QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.Cluc H1     –     X3
2 02H30 07H00 HIẾUA U RICH 6.8 187.3 26,823 F0 – HL3.7 H1 – TA – H1
3 10H00 TÙNGD HIẾUB MINH TRUONG 18 3.2 91.94 2,999 CL1- F0 HG X2 – TA
4 15H30 17H00 THẮNGB DONG BAC 22-11 3.8 147.12 11,976 F0 – C.TAUCM HA18.HA19 H2 – TA – X2
5 02H30 04H00 THANHB VOSCO UNITY 6.5 189.94 29,963 F0 – HN1.3 H1 – TA.TL – X2
6 12H00 TÙNGD HIẾUB MINH QUANG 4.0 98.9 2,810 F0 – HN1.2         TA.TL – X2
7 16H30 TUẤT TIỄN MINH QUANG 01 8,0 126,73 5.565 XMTL –  F0 HG.CL8 H1      –      H2
8 19H00 20H00 ĐÔNG ĐỨC TIRTASARI 4,0 99.00 3.752 CTAU – F0 TP2.HAU19 X2       –      TA
9 17H00 CỬU THẾ VU GIA 15 2.9 89.82 2,223 HG – XMTL NM6 H1
10 21H30 HẠNH KHOÁI LONG PHU 09 4,5 107,78 4.409 B12 – F0 P X3 – TA
11 15H30 18H00 THANHA BBC SATURN 6,3 179,9 25,163 HL1.3 – F0 H2
12 23H30 HẠNH BITUMENT SHOURI 5.2 96.5 3,609 F0 – CL1 HG.NM6          TA – X2
13 23H00 KHOÁI VAN GENERAL 11.5 189.99 33,326 HL3.1 – F0          TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MINH QUANG VOSCO UNITY GREAT WENCHAO MARANMERCHANT LONG QUAN