Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 02 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH.NGUYEN QUOC TRUONG.091863186 3RDWATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHUNG VAN KHUNG.0968824688 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI IDE TABLE
00H06 -2,9M
11H53- 0,9M
CAM PHA TIDE TABLE
01H00- 3,4M
12H22 -0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 THAO THE DONG BAC SUN 7,2 110,10 3,640 XMHL –  HL1.4 NM6,CL6 T2   –   TR
2 11H30 12H00 QUYEN KIEN DONG BAC SUN 7,2 110,10 3,640 HL1,4  –  F0 TL
3 18H00 19H30 HUNG FRANCESCO 7,16 210.00 52,906 F0   –  CL6 NM6,CL6.HL8 H1 TL – X5
4 05H00 06H00 CHAU AQUARIUS CONFIDANCE 6,0 199,99 35,812 F0  –   HL3.1 H2  –  TA – H2
5 23H00.6,2 00H00 THANG A MARITIMELIRA 4,3 182,80 29,965 SN   –  F0 HP1,TP2,TP3 X3 – TA – H2
6 09H00 MUOI KIEN PETROLIMEX 12 6,2 128,60 8,542 B12  –   F0 P,CL6 T2 – TA – TL
7 15H30 16H00 CHAU PETROLIMEX 18 10,7 175,90 25400 F0  –   B12 P,CLUC TL           T2
8 15H30 17H30 THANH A THANG B TAN BINH 279 4,15 169,37 17,019 F0   –   SN HP1, TP3 TL         X5
9 03H00 THANH B CASTILLODENAVIA 8,0 258,90 66,687 HM2,4  –  F0   TA      TR
10 15H00 PHAI UNILUCKY 9,7 210.00 43591 CL4   –  F0 HL8,CL6,NM6 X5 –   -TR
11 19H00 TRUONG INDONESIA EXPRESS 10,8 215,40 57934 CL6  –  F0 HL8,CL6,NM6 X5       TL
12 13H00 14H00 TUAT THE THAI BINH 38 3,8 92.50 2,999 F0 –     HG TR   –   T2
13 10H00 11H00 THANG A NOSHIMA 8.0 189.99 32309 HN2.7 – HN1.2 H1
14 12H00 13H00 TUNG A GUO YUAN 10 7.15 224.90 41830 HN1.6 – FO NM8 H2
15 12H00 THANG A EGES 6.5 190.00 33.312 HN1.1 – HN2,5 H1   H1
16 11H30 HA B DUC ROYAL 18 6,4 90,72 2.999 HG  –   F0 TL
17 22H00 MUOI NAM OCEAN 18 4.0 105,67 4381 F0 – HL1.14 NM6 TL
18 18H00 19H00 HA B NHA BE 06 6,6 107,48 4,158 F0  –  B12 P H1  TL      T2
19 20H00 NAM MUOI VINASHIP DIAMOND 9,8 153.50 14,,397 HG  –  F0 T2    TL
20 21H00 TRUONG ETERNAL LUCk 11,76 185,74 25,071 F0  –  HP2  TL     TL
21 18H00 19H30 TUNG A CS JADEN 6.2 179.97 23268 FO – HL2 H1 – TL – H1