Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 11 Năm 2021

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 2.7M
13:43 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
04:14 – 3.2M
13:57 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 03H30 THUẬN HTK LOTUS 5.5 169.26 16,960 F0   –  HM1.4  TR
2 23H004-11 01H00 HÀ C TIỄN RHAEO RAPID 3.6 127.9 8,550 SN  – CTAU1HL TP3.HA18.HA19  X3
3 23H004-11 00H00 TRƯỜNG SƠN HPC SUNRISE 4.2 179.9 22,358 CTAU – F0 TP3.HA35  X3     TA      TR
4 12H00 BÌNH FU OCEAN 5.5 129 6,689 F0 – HM1.6          TA       H2
5 19H00 HẠNH NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.3            TL
6 08H30 11H00 BÌNH NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – HM1.5 H2      TA
7 02H00 02H15 THANH A BMC CATHERINE 9.6 153.5 14,527 HG7.3 – F0  TR
8 08H30 09H30 PHÁI GLOBAL DIAMOND 5.6 153.78 20,395 F0 – HM2.4  H2     TA      H2
9 17H00 KIEN DUC DONG DUONG 09 3.5 90.98 2,999 HG7.1 – F0 TR       –         TL
10 15H00 16H00 HANH TUNG D VANDON OAK 7.4 100.7 4,560 HL3.2 – F0 TL
11 20H30 21H00 HA A LINH GLOBAL DIAMOND 5.6 153.78 20,395 HM2.4 – CL2 CL6.NM6 H1     –         X5
12 17H00 HANH VINH HIEN 69 3,2 79,98 2616 F0  –  HM1,1             TL
13 22H30 23H00 THANG B HTK LOTUS 5,5 169,26 16,960 HM –  HL3,6 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZORINA SUN WINER II BON VOYAGE