Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 1 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : LE THANH KONG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DOAN TRUNG HIEU : 0904693960 NGUYEN VAN SAN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 4.3M
19:00 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.5M
18:53 – 0.3M
DISTRIBUPLANTION
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR1
1 17H00 THANHB THÀNH EPIC TRADER 8.87 189.99 32,987 HM2.3 – HL1,1         H1
2 15H00 THUẬN VINASHIP SEA 7.0 169.03 18,108 HG7.3 – HL1.2  TL     –     H1
3 20H00 21H00 HẠNH THẾ THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HG H6
4 12H00 KIÊN THẾ ROYAL 18 7.0 90.98 2,999 HG7.2 – F0  H1
5 11H30 12H00 THẠO ĐỨC MINH PHU 17 3.0 79.8 2,551 HL1.15 – F0  H1
6 15H00 16H00 THANHB THÀNH VIET THUAN 30-03 6.0 178.7 19,918 F0 – HL  H1 – H1
7 02H30 04H30 QUYỀN TIỄN YONG SHUN 6.28 122 7,460 HM1.4 – CL5MF HG.NM6  H1 – TA – X5
8 03H00 TÙNGA ROSE HARMONY 4.3 179.99 23,703 F0 – HM2.2          TA – H1
9 05H30 07H00 CHÂU GREEN BAY 7.0 209.99 43,954 F0 – HM1.4  H1 – TA – H1
10 02H30 04H00 ĐĂNG VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,602 F0 – HM1.5  H1 – TA – H1
11 03H00 05H00 HƯNG NAM HOANH SON SUN 13.8 229 48,029 HN1.7 – F0 HL TKV  TL
12 05H30 07H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.2 – B12 P.CLUC  H1 – TA – H1
13 05H30 07H00 THANHA RI YUN 10.6 171.59 19,712 F0 – HM2.1  H1 – TA – H1
14 09H00 THẮNGA STAR ATHENA 8.85 199.9 36,421 CL5 – F0 HL8. CL6.NM6  X5 – TA – H1
15 03H00 SƠN PEACE STAR 9.35 157 13,865 XMTL – F0 CL6.CL8  H1 – TA – H1
16 05H30 06H00 TRƯỜNG ZUHAY R 12.1 189.99 30,046 HM2.1 – F0  H1 – TA
17 05H30 07H00 KHOÁI VTB ACE 4.6 158.5 15,354 HM1.3 – HL3.6  H1
18 07H00 TRƯỜNG ZUHAY R 12.1 189.99 30,046 F0 – HN1.6                  TL
19 23H30 CUU DUC MINH TRUONG 18 3.7 91,94 2.999 HG  – XMTL H8 H8
20 22H30 23H00 THANG A STEER GRACE 12.5 199,9 36,203 HL3,1  –  F0 H1  –  TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZUHAY R HOANH SON SUN MEDIKAZAHAYA