Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 5 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 03 tháng 5 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX : LÊ XUÂN THẮNG 
TRỰC BAN C1:
CA 1 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2 : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn : –  :  –
Nước ròng:12:23 – 0.5M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: – : –
Nước ròng: 11:29 – 0.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 00:09 – 3.8M
Nước ròng:11:26 – 1.0M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 03H30 05H00 THANH B LONCOMILLA 8.0 261.1 40,541 F0 – CL4 CL6HT.CL8.TM TR                X3 S5 T60
2 03H30 06H00 ĐÔNG VĂN CETUS MINKE 5.0 112.21 6,981 F0 – HG7.3 TR                H2 LE PHAM T59
3 09H00 10H00 HIẾU A VISHVA JYOTI 12.1 229.0 44,864 HM2.4 – F0 H3 LAVICO T57
4 22H00 23H30 TÙNG A CHÂU A HAMIT K 13.5 229.0 44,618 F0 – HL3.3 TR  –  H6  –  TR VOSA T57
5 17H00 19H00 THẾ KIÊN B HE CHENG 3 5.4 96.5 2,982 F0 – CL6 HG H3              X5 VOSA T60
6 03H30 06H00 HÀ B GUO YUAN 22 7.6 224.9 41,830 HL3.3 – F0 TR DUC THO T57
7 17H00 18H00 HÀ B TUNG D ORCUN C 10.2 175.53 19,815 F0 – HP3 H3 THIÊN Ý T57
8 14H00 15H00 CỬU VĂN NEW GOLD 5.0 167.2 15,884 F0 – HL3.6 H2 HD MARINE T57
9 17H00 19H00 HÀ A EPICTETUS 12.4 235 45,955 HM2.6 – F0 H3 ĐẠI DƯƠNG T57
10 18H00 TRƯỜNG FALCON EXPRESS 10.1 210 43,714 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X3               H3 TRIỆU ANH T60
11 21H00 22H00 ĐĂNG THẮNG B AN HAI CONFIDENCE 4.7 189.99 24,150 CTAU1TL – F0 TP3.TP8 X3  –  H6  –  TR MINH LONG T66D
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR HÙNG X3 , MR SẢN X5
– Phương tiện thủy: H3: Mr HÙNG, H2: MR HUYNH , TR: MR HIỆU , H6:MR CƯỜNG , TL: MR PHÚ
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN XING SHAHRIAR JAHAN YUANPING SEA ML HERON FUDA KAI HANG