Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 07 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUÔC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH :  PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH: 0965705386 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:26 – 3.0M
09:06 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 3.1M
08:04 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H30(30/6) 01H00 HÀ A TAN BINH 239 5.0 178.00 19984 F0 – HM2.5  H1  TA
2 09H30 TUNG A DENSA DOLPHIN 6.00 189.99 32,379 F0 – HM1.4         TA    H2
3 06H30 08H00 TÙNG A KANG SHUN 6.4 189.90 30,963 F0 – HM2.4  H1 – TA
4 13H30 15H00 HIỆU EAST SAIL 5.6 87.00 2,252 F0 – HM1.2  H1   TA   H2
5 14H00 HƯNG SON MANDARIN OCEAN 9.6 189.99 33,044 CL3 – F0 HL8 – CL6 – NM6  X3 – TA – H2
6 08H30 09H00 HÀ C TÙNG D XINGHE EXPRESS 5.3 118.87 8,652 HM1.2 – HL1.2  TL           H2
7 03H00 04H00 CƯỜNG C ALL STAR ATLAS 7.4 199.99 35812 HP2 – HM1.1  H2 – TA – H2
8 06H30 08H00 THANH B JAWAD 12.0 189.94 29987 F0 – HM2.6  H1 – TA
9 08H30 12H00 THANG A ALBY DESTINY 6.5 185.74 26250 HP3 – F0  TL
10 06H30 08H00 THANH A KHỨNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13468 F0 – B12 CLUC – P  H1  TA   H2
11 07H00 TRƯỜNG MƯỜI PETROLIMEX 10 7.5 175.9 25408 B12 – HM1.3 CLUC – P  TL           H1
12 10H00 12H00 TUẤT TÙNG D PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8542 F0 – HL  H2          TL
13 03H00 MƯỜI ĐỨC TRƯỜNG NGUYEN 136 3.5 91.80 2656 HG – XMTL H8  TL           H8
14 05H00 QUYỀN KIÊN TRUONG AN 06 2.8 95.12 2971 HG – XMHL CL6  TL
15 05H00 HÀ A BALTIC MANTIS 10.0 199.90 36353 HM2.6 – HP2          TA – H2
16 06H30 08H00 CHÂU RUI SHENG 6 10.6 188.00 36899 HM1.3 – HL3.1  H1 – TA – H1
17 12H00 THANH B CARAVOSLIBERTY 7.0 199.99 35812 HM2.3 – HP3          TA   TL
18 10H00 11H00 THAO ĐỨC VICTORIA 68 4.0 91.94 2,995 HL1.15 – HL3.1 H8  H2    H8      H2
19 19H30 21H00 CUONG C INDONESIA EXPRESS 8.56 215.4 57,934 F0 – HM2.3 TL – TA
20 19H30 22H00 TÙNG A KANG SHUN 6.4 189.9 30,963 HM2.4 – HL2 TL – TA – H1
21 20H00 21H00 HẠNH TÙNG D BIEN DONG TRADER 4.5 124.80 5725 SN – C.TAU1 HP01H. AU18. H. AU19 X3
22 23H00 CƯỜNG C TAN BINH 239 5.0 178.00 19984 HM2.5 – HL3.6           TA          TL